HOOFDMENU
home | favoriet | contact | copyright
Wandelen
In
Nederland

 

 

 


Niets van deze internetsite/website, inclusief alle onderliggende pagina's (v.w.b. beeldmateriaal / fotomateriaal / eigen verhalen) mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van www.WandelenInNederland.nl verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, offset, fotokopie of microfilm of in enige digitale, elektronische, optische of andere vorm of (en dit geldt zonodig in aanvulling op het auteursrecht) het reproduceren ten behoeve van een onderneming, organisatie of instelling of voor eigen oefening, studie of voor het overnemen in enig dag-, nieuws- of weekblad of tijdschrift (al of niet in digitale vorm of online) of in een RTV-uitzending.

Bij het samenstellen van deze internetsite/website is zorg besteed aan de juistheid van de hierin opgenomen informatie. www.WandelenInNederland.nl kan echter niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige onjuist verstrekte informatie via deze internetsite/website.

Webdesign & Fotografie & Auteur:
2004-2009© WANDELEN IN NEDERLAND.NL

.

 

© PFS

COPYRIGHT / DISCLAIMER